به گزارش هنرآنلاین، دیوان عدالت اداری بخش اعظم مصوبه تاسیس انجمن‌های صنفی کارگری برای هنرمندان را باطل کرد. بر اساس رای هیات عمومی این دیوان، بندهای یک، سه و چهار این مصوبه که آبان ماه ۹۸ در هیات وزیران تصویب شده بود و به هنرمندان اجازه می‌داد ذیل پوشش وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی انجمن‌های صنفی تاسیس کنند، به علت مخالفت با شرع باطل اعلام شده است.

مطابق دادنامه منتشرشده دیوان عدالت اداری، به علت آن که شروط اسلام، ایمان و وثاقت (امین بودن) برای اعضای انجمن‌های صنفی تخصصی و همچنین کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه ذکر نشده، ۳ بند از این مصوبه را باطل اعلام کرده است.

بنابراین انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین خانه سینما که از این طریق در وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی تاسیس شده‌اند، این مبنای قانونی خود را از دست داده‌اند.