به گزارش هنرآنلاین، در دیدار کارگردانان جوان سینما، همکاری با تهیه‌کنندگان حرفه‌ای و لزوم ارتباط بیشتر با نسل قبلی کارگردانان سینما بررسی خواهد شد. همچنین در مورد راهکارهای صنفی در ارتقای کیفی صنعت سینما توسط نسل جوان کارگردانان گفتگو می‌شود.