به گزارش هنرآنلاین، «دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم جستار» نوشته لائورا راسکارلی است و محمدرضا فرزاد آن را ترجمه کرده است. موضوع مطالعه این کتاب تلقی‌گاه فیلم مستند، فیلم هنری و آثار تجربی است که بهترین تعریف آن را می‌توان سینمایی جستارانه، اول‌شخص و ذهنی دانست. هر چند این تعریف ساده و دردسرساز، طیفی از مباحث نظری و اصلاح‌شناسانه را با خود همراه می‌آورد.

این کتاب هشت فصل دارد و قیمت آن ۶۰ هزار تومان است. «دوربین شخصی، سینمای ذهنی و فیلم جستار» به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سوی نشر رونق وارد بازار نشر شده است.