به گزارش هنرآنلاین، اقدسی هفته گذشته پس از آسیب دیدن در صحنه بدلکاری یک پروژه تونسی در بیروت پایتخت لبنان از دنیا رفت. حاتمی‌کیا در یادداشت خود پس از مرگ ناگهانی این جوان 39 ساله چنین نوشت: «از هجرت زودهنگامش دلم سوخت. وقتی قرار باشد ارشا اقدسی را تجسم کنی او را باید جوانی رعناقامت، دلیر، شجاع، غیور و دانا در عمل و معصوم در چهره به یاد آوری. جمع این صفات ارشا اقدسی را ویژه کرده بود.

چهره‌اش مرا یاد جوانان دوران دفاع مقدس می‌انداخت که شیفته و واله بر سر اهداف مقدس‌شان حاضرند از جان‌شان سرمایه بگذارند. بارها در پروژه موسی(ع) که این ایام گرفتارش هستم، وقتی به صحنه‌های سخت بدلکاری می‌رسیدم او را عضو قطعی خودمان می‌دانستم.

جایش خالی‌ است، ولی امید دارم جوانانی که همیشه در گرد او در حال تعلیم بودند، جانشینان شایسته‌ای به‌ جایش باشند. خداوند روحش را قرین رحمت کند و برای بازماندگانش به‌خصوص مادر داغدیده‌اش صبر و آرامش آرزو می‌کنم.»