به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، آخرین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما حمایت های جدید به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد؛ هرفیلم جدید مورد تایید شورای صنفی نمایش که به چرخه اکران وارد شود و حداقل ۴ هفته، روی پرده باشد مبلغ صد میلیون تومان به شرکت پخش ( برای آماده سازی اکران) و به ازای فروش هر ۳۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به مالکان فیلم پرداخت می شود. اعتبار این طرح از30خرداد تا ۱۵ مهر ماه ۱4۰۰ است.

همچنین حمایت از سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم‌های با موضوع دفاع مقدس یا مخاطب کودک که دربازه زمانی فوق به چرخه اکران وارد شوند معادل 2 درصد تعداد صندلی‌های هر سانس براساس سهم سینمادار از قیمت خالص بلیت سینما (در روزهایی که حداقل 3 سانس از فیلم مورد نظر در سمفا تعریف شده باشد) خواهد بود.

جبران بخشی از ضررهای ناشی از کرونا و جلوگیری از بیکاری کارکنان سینماهای بخش خصوصی دیگر مصوبه کارگروه بود که به تشخیص شورای تخصصی ذیربط متشکل از مدیرکل دفتر نظارت بر نمایش و نمایندگان موسسه سینما شهر و انجمن سینماداران خواهد بود.

شاخص یا مدارک لازم،  لیست بیمه، نسبت سالن‌های فعال به کل سالن‌های سینما، پایین بودن میزان فروش، تعداد سینما در شهر یا منطقه است.

در این جلسه که با ریاست حسین انتظامی برگزار شده بود، سعید رجبی فروتن، رمضانعلی حیدری خلیلی، محمد رحمتی، سید حسین سید زاده، منوچهر شاهسواری، سید غلامرضا موسوی، مرتضی شایسته، محمدقاصد اشرفی، محمد رضا فرجی و مسعود نجفی حضور داشتند.