به گزارش هنرآنلاین، تفاهم‌نامه مشترک سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و بانک ملی ایران به منظور اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های توسعه‌ای سینمایی کشور و به منظور اجرایی شدن ارائه خدمات بانکی و تامین تسهیلاتی طرح‌های توسعه‌ای سینمایی کشور تنظیم شده است.

این شیوه‌نامه درراستای تفاهم‌نامه شماره 1215/9925 به تاریخ 8 بهمن 98 فی مابین سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وبانک ملی ایران در 6 ماده و24 بند و 3 تبصره تنظیم واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا  است.

متقاضیان مشمول این شیوه‌نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی اعم از تهیه‌کنندگان، سینماداران، مالکان سینما و مجموعه‌های تجاری، موسسات تهیه وتولید فیلم، مراکز پشتیبانی فنی سینمایی، موسسات سینمایی دارای رتبه الف، آموزشگاه‌های آزاد سینمایی دارای رتبه الف، صنایع و شرکت‌های سینمایی که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی جهت انجام فعالیت در محورهای موضوع ماده (2) و جدول پیوست این شیوه‌نامه دارند.

شرایط اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سینمایی را اینجا ببینید.