به گزارش هنرآنلاین،در ادامه حضورهای جهانی "کلاس رانندگی" به کارگردانی مرضیه ریاحی، این فیلم کوتاه در ماه اوت به سه جشنواره جهانی در اسپانیا، آمریکا و ایتالیا نمایش داده می‌شود.

 نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه وینارس در اسپانیا، پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم میکن در آمریکا و دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم SiciliAmbiente در ایتالیا میزبان این فیلم کوتاه در بخش رقابتی خود هستند. 

"کلاس رانندگی" تاکنون به بیش از 60 جشنواره راه یافته و 10 جایزه جهانی دریافت کرده است.