به گزارش هنرآنلاین، در حکم حسین انتظامی خطاب به اعضای این کارگروه آمده است: "نظر به شرایط ویژه ناشی از بیماری فراگیر کرونا که تغییراتی در زیست عمومی و سبک زندگی ایجاد کرده و علاوه بر آسیب‌های انسانی، مخاطراتی در اقتصاد و کسب ‌و‌ کارهای خرد نیز پدیده آورده و همچنین ضرورت ارزیابی مستمر تبعات این پدیده و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط جدید به عضویت "کارگروه ویژه" منصوب می‌شوید.

از این کارگروه انتظار می‌رود با رصد مداوم شرایط محیطی و بهره‌گیری از ظرفیت صنوف و صاحب‌نظران، موارد زیر را در اولویت قرار دهد:

۱. طراحی روش‌هایی در حفظ، جایگزینی و افزایش مصرف فرهنگی در حوزه سینما

۲.پیشنهاد سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی برای صنعت سینما و همه دست اندرکاران آن."