به گزارش هنرآنلاین، از آنجایی که سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران تاکنون با حجم خوبی از آثار مواجه شده است و آثار از تنوع مناسب در مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و پژوهش‌های بصری برخوردار است، لذا با توجه به درخواست پژوهشگران دیگر برای ایجاد فرصتی جهت ارسال آثار و همچنین با توجه به اینکه در هفته پیش رو با تعطیلات پایانی ماه صفر روبه رو هستیم، با تصمیم دبیر سومین دوره جایزه پژوهش مهلت ارسال تا 15 آبان درنظر گرفته شده تا هم پژوهشگران بیشتری فرصت ارسال داشته باشند و هم دبیرخانه جهت انجام امور اداری زمان لازم را در اختیار داشته باشد.

 مطابق فراخوان اعلان شده مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و پژوهش‌های بصری تدوین شده درباره سینمای ایران که در فاصله زمانی اول مهر ماه ۱۳۹7 تا پایان شهریور ۱۳۹8 منتشر شده باشند، امکان شرکت در این رویداد علمی-سینمایی را دارند.

سومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری خانم دکتر اعظم راودراد نیمه دوم آذر همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود.