به گزارش هنرآنلاین، اطلاعات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی بر اساس حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه و تولید فیلم سینمایی، حمایت از تولید فیلم سینمایی حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر، کمک به تشکیل هسته‌های تقویت متن و تولید محتوای سینمایی، کمک به برگزاری نشست فیلمسازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه، کمک به برگزاری بازدید فیلمسازان از مراکز و دستاوردهای مهم کشور، کمک به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی، کمک به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار و فصل نامه فارابی و سایر انتشارات تخصصی، کمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش‌های تخصصی سینما، حمایت از ساخت آثار برای عرضه در شبکه خانگی، حمایت از تقویت متن و محتوا برای نمونه سازی و تولید سریال در ساختار فناوری‌های نو پدید، حمایت از برگزاری سی و هشتمین جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر و .... تنظیم شده است.

جزئیات این عملکرد مالی را می‌توانید اینجا ببینید.