به گزارش هنرآنلاین، مجمع عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی روز شنبه ٢٢ تیرماه ساعت ١٤ با حضور محمدرضا مویینی نماینده خانه سینما و محمود کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن سیف الله داد خانه سینما و با دستور جلسه زیر برگزار شد:

١-تصویب اساسنامه

٢-برگزاری انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

در این مجمع پس از تصویب کلیات اساسنامه و اعمال تغییرات پیشنهادی برخی موارد و بندهای آن انتخابات هیئت مدیره و بازرس با نتایج زیر برگزار شد و از مجموع ٧٢ رای ریخته شده به صندوق اعضای هیئت مدیره انجمن به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند:

١-جعفر گودرزی ٥٠ رای

٢-جواد طوسی ٤٥ رای

٣-خسرو دهقان ٣٣ رای

٤-علی علایی ٢٩ رای

٥-سپیده ابرآویز ٢٧ رای

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

١-رضا درستکار ۲۴ رای

٢-الهام حسامی ۲۴ رای

بازرس اصلی:

کامران ملکی با ٤٦ رای

علی البدل بازرس:

لاله عالم با ٥ رای

هیئت رییسه مجمع عمومی عبارت بودند از:

رییس: علیرضا غفاری

نایب رییس: مازیار فکری ارشاد

منشی: سید رضا تقوی

ناظران: مازیار شیخ محبوبی و فریبا اشویی

جلسه مجمع عمومی پس از چهار ساعت در ساعت ١٨به پایان رسید.