به گزارش هنرآنلاین، طى احکامى از سوى علیرضا تابش، دبیر جشنواره، جمال امید، محمد حمیدى مقدم، رائد فریدزاده، فرزاد اژدرى و حامد سلیمان‌زاده بعنوان اعضاء هیئت انتخاب بخش بین‌الملل سى و دومین جشنواره فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان انتخاب شدند.

هیئت انتخاب فیلم‌هاى بخش بین‌الملل کار خود را آغاز کرده و طبق مقررات ذکر شده در فراخوان سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان، از میان آثار متقاضى حضور در این بخش از هر کشور غیر ایرانى حداکثر ٢ فیلم و از کشور ایران حداکثر ٣ فیلم که تولید آنها نباید قبل از سال ٢٠١٧ باشد را انتخابخواهند کرد.

سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان از ٢٨ مرداد (همزمان با عید سعید غدیر خم) تا ۴ شهریور ١٣٩٨ مصادف با ١٩ تا ٢۶ آگوست، به دبیرى علیرضا تابش در شهر تاریخى اصفهان برگزار خواهد شد.