به گزارش هنرآنلاین، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، مجوز نمایش برای هفت فیلم "مسخره‌‌باز" به تهیه‌کنندگی علی مصفا، کارگردانی و نویسندگی امیر (همایون) غنی زاده با درجه‌بندی سنی 12+، "خداحافظ دختر شیرازی" به تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور، کارگردانی و نویسندگی افشین هاشمی،"ماجرای نیمروز 2" به تهیه‌کنندگی محمود رضوی مجد و کارگردانی محمد حسین مهدویان و نویسندگی حسین تراب‌نژاد با درجه بندی سنی 12+ ، "تصویرم در آیینه نیست" به تهیه‌کنندگی ناهید دل آگاه ،کارگردانی محمد رضا خاکی و نویسندگی مهرنوش عبدی منفرد با درجه بندی سنی 9+،"برنده‌ها" به تهیه‌کنندگی محسن مسافرچی، کارگردانی حسن ناظر و نویسندگی محمد امید، "درخونگاه" به تهیه‌کنندگی منصور سهراب‌پور، کارگردانی و نویسندگی سیاوش اسعدی با درجه بندی سنی 12+ ، "جمشیدیه" به تهیه‌کنندگی محمد صادق آذین و کارگردانی و نویسندگی یلدا جبلی با درجه بندی سنی 12+ صادر کرد.