به گزارش هنرآنلاین، اسامی هیئت انتخاب و داوری دومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران در بخش‌ "سریال و مجموعه عروسکی" اعلام شد.

بر این اساس در بخش‌ "سریال و مجموعه عروسکی" مرضیه برومند به عنوان رئیس هیئت انتخاب معرفی شد. اعضای هیئت انتخاب و داوری سریال و مجموعه‌های عروسکی دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران نیز محمد لقمانیان، مرضیه محبوب، پوپک عظیم پور و هادی حسن علی خواهند بود.

دومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیون ایران به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.