به گزارش هنرآنلاین، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثارغیر سینمایی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، برای فیلم نامه‌های بلند داستانی "مرز سرخ" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهران مهدویان،مستند "مسابقه" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منیژه حکمت،  فیلم کوتاه"تاول" به تهیه کنندگی اصغر نصیری و کارگردانی حمید سلیمانی، فیلم کوتاه"سرباز" به تهیه کنندگی دانشگاه سوره و کارگردانی جواد خورشا، مستند "مسجد جامع شهر رم" به تهیه کنندگی علی اکبر فاتحی پیکانی و کارگردانی جهانگیر الماسی، مستند "گسترش زبان فارسی"به تهیه کنندگی علی اکبر فاتحی پیکانی و کارگردانی جهانگیر الماسی، فیلم کوتاه "برجک7" به تهیه‌کنندگی حسین برزگر آزاد گله و کارگردانی امیر حاتمی، مستند "قصری با دیوارهای قرمز" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس رزیجی، فیلم کوتاه "آخر وقت" به تهیه کنندگی حسین برزگر آزاد گله و کارگردانی هادی برزگر، مستند" گل کوچک" به تهیه کنندگی بهتاش صناعی‌ها و کارگردانی امیر زوینی، مستند" آزمون سراسری" به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر پارسا آرا،  فیلم کوتاه "همین که گوش بدی کافیه" به تهیه کنندگی و کارگردانی اسرافیل شیرازی و فیلم کوتاه "اقتصاد کوچک" به تهیه کنندگی و کارگردانی شاهرخ فائض پروانه ساخت آثار غیر سینمایی صادر شد.

همچنین در جلسه شورای پروانه نمایش خانگی با نمایش قسمت جدید سریال "نهنگ آبی" موافقت شد و همچنین برای فیلم سینمایی ایرانی" کبریت سوخته" به تهیه کنندگی امیر حسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی پروانه نمایش خانگی صادر شد.