به گزارش هنرآنلاین، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم "بی‌حسی موضعی" به تهیه‌کنندگی حبیب رضایی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، "جان دار" به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالش مجیدی، کارگردانی مشترک حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری و نویسندگی مشترک حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، محمد داودی و "آشفتگی" به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی صادر کرد.