به گزارش هنرآنلاین، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما  روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه‬ پس از بررسی بعضی موضوعات مطرح شده پیرامون بعضی از برنامه‌های صداوسیما از جمله برنامه "نود"، با حضور معاونان سیما، اداری، مالی و منابع انسانی و مدیران مربوطه سازمان صداوسیما تشکیل جلسه داد و تصمیم‌گیری کرد.

مشروح جزییات این جلسه به شرح زیر است:

۱- تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامه‌های صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.

۲- شایسته است در مورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد.

۳- شایسته است سازمان صداوسیما ضمن مدیریت صحیح سرمایه‌های انسانی خود و استفاده مطلوب از تهیه‌کنندگان و مجریان باسابقه، زمینه حضور استعدادهای نو و جوان را هم فراهم آورد.

۴- در تهیه و تولید برنامه‌های مشارکتی باارزش افزوده شایسته است سازمان صداوسیما سعی کند در جذب منابع مالی برای برنامه‌های خود بر دو اصل شفافیت و پایدار بودن تأکید بیشتری داشته باشد و متناسب با درآمدهای واقعی نسبت به تولید برنامه‌های مختلف تعهد ایجاد کند.