به گزارش هنرآنلاین، مدرسه ملی سینمای ایران در ادامه دوره عالی "مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل"، کارگاه‌های "فیلم-فلسفه" برگزار می­‌کند و میزبان آنخل کواینتانا خواهد بود.

کواینتانا هشتم بهمن‌ماه نشستی تخصصی با عنوان "مطالعه تطبیقی نظام آموزش سینما در ایران و اسپانیا" برگزار می‌کند.

از مهمترین فعالیت‌های دوران حرفه‌ای او می‌توان به تدریس در حوزه نظریه و تاریخ سینما، ریاست دانشکده هنر دانشگاه خیرونای اسپانیا، سردبیری نسخه اسپانیایی ماهنامه "کایه دو سینما"، دبیری همایش تاریخ و خاستگاه سینما اشاره کرد.

این دوره با همکاری مشترک مدرسه ملی سینمای ایران و انجمن مدرسان خانه سینما برگزار می‌شود.