سرویس سینمایی هنرآنلاین: حبیب اسماعیلی از جمله بازیگران و تهیه کنندگان قدیمی سینمای ایران است که دو دوره نامزد دریافت جایزه از جشنواره فیلم فجر بوده است: یک بار در دوره سیزدهم جشنواره در سال 73 برای فیلم "روز دیدنی" در بخش فیلم اولی‌ها و بار دیگر در هفدهمین دوره جشنواره در سال 77 برای فیلم "قرمز " که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بود.

او درگفت‌وگو با خبرنگار هنرآنلاین درباره جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: متأسفانه به محض آنکه فیلمی در جشنواره با موفقیت مواجه می‌شود، بسیاری از نهادها و ارگان‌های خصوصی و دولتی شروع به تخریب آثار موفق و حتی خود جشنواره می‌کنند. اگر این بخش‌ها دست از این کار بردارند، جشنواره فیلم فجر با صفا و صمیمیت بیشتری برگزار می‌شود.

اسماعیلی گفت: همان اهرم‌های موجود برای انتقاد، دست مدیران را در مسیر انتخاب یا عدم انتخاب آثار می‌بندد و لازم است برخورد اصولی‌تری با جشنواره صورت گیرد.