به گزارش هنرآنلاین،  با پایان مهلت شرکت در جشنواره کودکآنلاین در نیمه دی ماه، هیئت انتخاب دو بخش فیلم کوتاه و وب سری جشنواره بلافاصله کار بررسی آثار رسیده را آغاز کردند.

 بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فهرست آثار منتخب و راه یافته به بخش مسابقه جشنواره کودکآنلاین در دو بخش فیلم کوتاه و وب سری، هفته پایانی بهمن ماه اعلام خواهد شد.

فیلم ها و ایده‌های منتخب توسط یک هیئت داوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مراسم جشن انتخاب، منتخبین نهایی داوران، معرفی خواهد شد.

همچنین علاوه بر جایزه، سیدمانی (سرمایه آغازین) جهت حمایت از تولید به ایده‌های منتخب ارائه خواهد شد.

بر اساس گاهشمار جشنواره، اردیبهشت سال آینده، این رقابت در مرحله پایانی جشنواره، بین تولیدات ساخته شده بر اساس ایده‌ها، رخ خواهد داد.

گفتنی است 1120 ایده و فیلم به دبیرخانه نخستین دوره جشنواره کودکآنلاین رسیده است که این تعداد، 638 ایده و 482 فیلم کوتاه را شامل می‌شود.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه و وب سری کودکآنلاین به دبیری سیدجمال هادیان در چهار فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده‌های برتر، مشارکت در تولید ایده‌ها و انتخاب تولیدات برتر برگزار می‌شود و مراسم پایانی جشنواره، اردیبهشت سال 98 برگزار خواهد شد.