به گزارش هنرآنلاین، اسامی نامزدهای سه رشته مذکور بر اساس جمع بندی آرای اعضای آکادمی جشن به شرح زیر است:

 نامزدهای بهترین طراحی صحنه و لباس

 عباس بلوندی "سرو زیر آب"

محمدرضا شجاعی "شعله ور"

 محمدرضا شجاعی "تنگه ابوقریب"

محسن نصرالهی / مارال جیرانی "مغزهای کوچک زنگ زده"

 محسن شاه ابراهیمی / سارا خالدی زاده "بمب، یک عاشقانه"

 بابک پناهی / نازی پرتوزاده "به وقت شام"

 نامزدهای بهترین چهره پردازی

 سعید ملکان "تنگه ابوقریب"

 مهرداد میرکیانی "شعله ور"

عباس عباسی "چهارراه استانبول"

ایمان امیدواری "مغزهای کوچک زنگ زده"

 فاطمه  کمالی-زهرا کمالی "دارکوب"

 نامزدهای بهترین مهندسی صدا

 طاهر پیشوایی / علیرضا علویان "به وقت شام"

 مهران ملکوتی / علیرضا علویان "مغزهای کوچک زنگ زده"

 رشید دانشمند / امیرحسین قاسمی "تنگه ابوقریب"

ایرج شهزادی "بمب، یک عاشقانه"

 علی عدالت دوست / امین شریفی/بابک شکیبا "شعله ور"

سایر نامزدها به مرور و طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.

دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران ٢٧ آذر  به دبیری جعفر گودرزی در ایوان شمس برگزار خواهد شد.