سرویس سینمایی هنرآنلاین: دانیال محسنی نوجوان فیلمسازی است که در اولین تجربه فیلمسازی خود به سراغ یک موضوع اجتماعی رفته است.

"ادراک" عنوان اولین فیلم کوتاه دانیال محسنی است که این روزها مراحل آخر پیش تولید خود را پشت سر می‌گذارد.

این فیلم داستان یک قوطی حلبی روغن است که به واسطه آدم‌هاى مختلف که هر کدام قصه و درگیرى خود را دارند از شمال شهر به جنوب شهر مى‌آید.

سعید معینیان، ساناز یوسفى، مرجان نیکویى، سهیل رضایى، احمد احمدى، محمدرضا مهرنیا، صالح احمدى پناه، حسین اسدى، امین سجادى، محرم گلزار بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و تهیه کننده: مهرداد مجیدى، کارگردان: دانیال محسنى، مشاور کارگردان: سعیدجلیلى، مدیر فیلمبردارى: احد عاقلى، صدا بردار: اکبر یعقوبى، طراح گریم: حجت الله بابایى، طراح صحنه و لباس: محمود کاشانى، دستیاراول کارگردان وبرنامه ریز: محسن آزاد، منشى صحنه: فاطمه نجاریان، دستیار دوم کارگردان: مهدى انصارى