به گزارش هنرآنلاین، مهدی قربان پور دبیر نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم وارش طی احکامی ناصر محسنی شاهاندشتی، مرتضی رنجبران، حامد بارئی طبری و مرتضی کاظمی‌نیا را به ترتیب به عنوان مدیر اداری مالی و پشتیبانی، مدیر ارتباطات و رسانه،  مدیر هنری و مدیر دبیرخانه این جشنواره معرفی کرد.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش بهار ۱۳۹۸ در استان مازندران برگزار می‌شود.