به گزارش هنرآنلاین، بیش از چهار هزار فیلم خارجی متقاضی حضور در بخش رقابتی چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند که در نهایت از این تعداد، 49 فیلم پویانمایی، 21 فیلم مستند و 34 فیلم داستانی برای شرکت در بخش مسابقه ی بین الملل این جشنواره انتخاب شده است.

آثار انتخابی در سه بخش فیلم‌های داستانی، پویانمایی و مستند (شامل مستند علمی ـ آموزشی و مستند به مفهوم عام)  به رقابت خواهند پرداخت.

این فیلم‌ها از 28 کشور از 5 قاره در مسابقه بین الملل حضور خواهند داشت که از میان آنها ایتالیا با  11 فیلم، هند با 8 فیلم و فرانسه با 7 فیلم، دارای بیشترین نماینده در این جشنواره هستند.

همچنین از میان 740 فیلم ایرانی متقاضی شرکت در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، 101 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه بین المللی برگزیده شده‌اند که شامل 8 فیلم بلند داستانی،  33 فیلم کوتاه داستانی، 19 فیلم مستند و 41 فیلم پویانمایی هستند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از 25 آبان تا 2 آذر 97 در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.