به گزارش هنرآنلاین، وحید نیکخواه آزاد دبیر چهل‌ و هشتمین جشنواره فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد، گفت: عنوان رسمی این رویداد فرهنگی، جشنواره فیلم‌های "علمی، آموزشی و تربیتی" است. با این حال و بر خلاف این عنوان، جشنواره رشد در سالیان اخیر در بخش فیلم‌های داستانی که عمدتاً فیلم‌های تربیتی به حساب می‌آیند، غنی‌تر بوده و حضور فیلم‌های علمی و آموزشی باکیفیّت در آن به مرور کم‌رنگ شده است.

وی با اشاره به اینکه باید موانع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی شناخته و رفع شود، ادامه داد: در این دوره از جشنواره در صد هستیم فرصت‌ها و تهدیدهای این امر را بررسی و توجّه مسئولان را به آن جلب کنیم و شخصاً امیدوارم که در سال‌های آینده با وضعیّت بهتری مواجه باشیم.

دبیر چهل‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد، گفت: شعار جشنواره رشد، "دانش در آینه تصویر" است و این جشنواره هنگامی به چشم انداز آرمانی خود نزدیک میشود که بتواند مجموعه‌ای از فیلم‌ها را در راستای اهداف و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش عرضه کند. 

نیکخواه آزاد با تاکید بر اینکه سعی کرده‌ایم امسال فیلم‌هایی که به سه سرفصل علمی، آموزشی و تربیتی ارتباط مستقیم دارند، در جشنواره حضور پررنگ‌تری داشته باشند، افزود: با توجه به اهمیت تولید فیلم‌های آموزشی، برگزاری گفتگوها و میزگرد‌هایی در این خصوص را برنامه ریزی کرده‌ایم که در کنار نمایش فیلم‌ها به طور گسترده به آنها خواهیم پرداخت.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از 25 آبان تا 2 آذر 97 در سینما فلسطین تهران برگزار می‌کند.