به گزارش هنرآنلاین، شب فیلم شیلی به ابتکار اموربین‌الملل انجمن و همکاری سفارت شیلی چهارشنبه 13 تیرماه  با حضور مهمانان و جمعی از سفرای خارجی در محل سفارت آن کشور برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با خوشامدگویی ایگناسیو یانوس مانسیا، سفیر شیلی آغاز شد و سپس محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان به معرفی این نهاد و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخت و در ادامه درباره ساختارفیلم کوتاه و تجربی توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این برنامه که سفرای اسپانیا، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه نیز در آن حضور داشتند، سه فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال‌های مختلف با عناوین: "ناهمگون"، "ساعت‌ها و قرن‌ها" و "خاکسترها" برای حاضران به نمایش درآمد.