به گزارش هنرآنلاین، در متن منتشر شده از سوی این دو کانون و  انجمن سینمایی که در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرارگرفته آمده است:

" از دستاوردهای چهار دهه اخیر فرهنگ و هنر ایرانی، شکل گیری سینمای اندیشه است. سینمایی که در آن مولفان و صاحبان خلاقیت قادرند دیدگاه های خود را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدل به آثار سینمایی کنند.

در این مسیر بیش از همه، کارگردانان بزرگ و صاحب فکر، خون دل ها خورده اند تا این میراث گرانبها اینک در اختیار نسل جوان فیلمساز قرار بگیرد. اقتضای دوره تمدنی معاصر هم همین بوده است. در شرایطی که ساز و کارهای سنتی، زیر چرخ تحولات جدید تکنولوژیک مضمحل می شود، جز ارج نهادن به صاحبان فکر و اندیشه راه دیگری وجود ندارد. در چنین شرایطی هرگونه اقدامی که امکان تهیه کنندگی کارگردانان را سلب کند، جز عقب گرد و ارتجاع به سمت سرمایه سالاری چه معنایی می تواند داشته باشد؟

در این راستا کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن تهیه کنندگان، کارگردانان سینما با هرگونه اقدامی که به تضعیف و یا انحلال انجمن تهیه کننده ـ کارگردانان منجر شود، مخالفند و بر حفظ این دستاورد و مراقبت از تشکیلات تهیه کنندگی کارگردانان سینمای ایران اصرار می ورزند."