محمدحسین حقیقی که در زمان رحلت امام خمینی (ره) مسئولیت مدیریت کل تولید و پشتیبانی معاونت سینمایی و همچنین مدیریت امور فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد مشترک فرماندهی کل قوا را برعهده داشت؛ روایتی از ثبت این واقعه تاریخی را ارائه داد. گفت‌وگوی کامل این کارگردان و تهیه‌کننده سینما را فردا در هنرآنلاین بخوانید.