به گزارش هنرآنلاین، در تازه‌ترین جلسه شورای صدور پروانه ساخت، با حکم شورا پروانه ساخت چهار فیلم صادر شد.

فیلمنامه‌های "بیتا، منیژه، اعظم" به تهیه‌کنندگی محمد رضا شفیعی، کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی و نویسندگی مشترک حسین تراب نژاد، مرتضی اصفهانی در ژانر سیاسی،"کمی دیرتر" به تهیه‌کنندگی محمد احمدی، کارگردانی مجید صدیقی مورنانی و نویسندگی مجید صدیقی در ژانر اجتماعی،"نائله" به تهیه‌کنندگی محمد صادق آذین، کارگردانی اصغر عباسی و نویسندگی حسین حسنی در ژانر تاریخ اسلام و "ژلوفن" به تهیه‌کنندگی مجید رجبی معمار، کارگردانی و نویسندگی سید عماد حسینی در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.