به گزارش هنرآنلاین، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در خصوص مطالبات صنفی و در راستای هموارسازی مشکلات اعضاء و ایجاد راهی مناسب برای حل مشکلات صنفی کارگردانان، هفت کارگروه در کانون راه اندازی کرده است.

بنابر اعلام شورای مرکزی کانون کارگردانان اسامی این کارگروه‌ها به شرح زیر است:

١- کارگروه اصلاح اساسنامه و بررسی ثبت در وزارت کار

٢- کارگروه حقوقی با اولویت بحث حق مولف و تنظیم قرارداد تیپ

٣- کارگروه عضوگیری

۴- کارگروه رسیدگی به شکایات و حل اختلافات

۵- کارگروه رفع توقیف فیلم های مجوزدار

٦- کارگروه امور رفاهی

٧- کارگروه همکاری صنفی با شورایعالی تهیه کنندگان

 اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران برای پیگیری مشکلات و مطالبات خود می‌توانند با دفتر کانون، تماس حاصل کنند تا با هر یک از کارگروه‌ها مرتبط شوند.