هایده حائری در کنار سفره هفت سین هنرآنلاین سالی بدون اضطراب را برای مردم آروز کرد.