رضا بنفشه‌خواه بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون از آرزوهای خود در سال جدید برای مردم ایران می‌گوید.