به گزارش هنرآنلاین، پیرو درخواست مدیرعامل خانه سینما مبنی بر اصلاح بندهایی از نظام نامه اکران، اصلاحات انجام و نسخه نهایی توسط رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری به معاونت نظارت و ارزشیابی ابلاغ شد.

در بخشی از مواد این نظام نامه آمده است:

طول زمان قرارداد اکران یک فیلم در سینمای سرگروه حداقل دو و حداکثر چهار هفته است.

سقف اکران یک فیلم در سینماهای تهران در شش ماه اول سال تا شش هفته و در شش ماه دوم سال تا هشت هفته است.

پردیس‌های مدرن و ممتاز دارای بیش از ۸ سالن حداکثر می‌توانند دو سالن نمایش خود را به یک فیلم اختصاص دهند.

حداقل تعداد سئانس‌های مجاز نمایش یک فیلم در سالن های سینمایی سه سئانس گردشی است.

با عنایت به مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف مالیات و عوارض ارزش افزوده بر بهای بلیت سینما در قالب قانون مذکور، وضع و مطالبه عوارض از فروش بلیت سینما فاقد وجاهت قانونی است.

کلیه سینماها ملزم هستند بدون اخذ وجه امکان تبلیغات محیطی فیلم‌ها در داخل و خارج از ساختمان سینما، توزیع آنونس فیلم های برنامه آینده و به زودی و ... فراهم کنند.