به گزارش هنرآنلاین، رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری در دیدار با اهالی رسانه در سی امین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به ضرورت‌های سینمای کودک گفت: در این سینما باید بتوانیم حرفمان را با رعایت استاندارد و تجربه تبدیل محتوا به تصویر بر اساس انتظارات شکل گرفته مخاطبان در معرض رسانه‌های بین المللی بیان کنیم. با مخاطبان و هنرمندان خود صادق باشیم. آرزوهای دست نیافته‌ای نداشته باشیم.

وی درباره ویژگی‌های کودکان و نوجوانان گفت: کودک لوح پاک و نقش نگرفته‌ای دارد که نوستالژی‌های بزرگسالان را دارا نیست. بنابراین باید بیش از بزرگسالان برای آن‌ها پیام ارائه کنیم. از این رو سینمای کودک را از اصلی‌ترین فعالیت‌های سینمایی می دانیم. برنامه‌هایمان نیز در جهت اختصاص سهمی بیشتر برای آن‌ها باید باشد. برنامه‌ریزی‌های سینمای کودک باید زنجیره کاملی را پوشش دهد. ایده‌یابی، پرداخت و تبدیل آن ایده به محتوا و ساختار دراماتیک و بعد از آن چگونه ساختن و در دسترس قرار دادن در این زمینه حائز اهمیت است.

رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری همچنین خاطر نشان کرد: امیدواریم بنیاد سینمایی فارابی که وظیفه ایجاد شرایط حیات طبیعی را برعهده دارد، در آینده نزدیک در این زمینه برنامه‌های خودر ا مطرح کند و نقص‌ها و بی مهری‌ها در برنامه ریزی برای سینمای کودک برطرف شود. همچنین از رسانه‌ها انتظار داریم با نگاه پیش برنده خود این برنامه ریزی‌ها را اجرایی کرده و به ثمر برسانیم. این مقدمه برای تشریح ضرورت‌های پرداختن به سینمای کودک و نوجوان و رویکردهایی است که باید برای آینده سینمای کودک و نوجوان در نظر بگیریم.