به گزارش هنرآنلاین به نقل از  صبا کتاب "راه…" در نزدیک به سیصد صفحه سرانجام موفق به اخذ مجوز نشر شد.

"راه…" زندگی‌نوشت سیدعلی صالحی از مقطع کودکی در دهه سی تا سرآغاز دهه شصت خورشیدی است: فراز و فرودها، دشواری‌های راه و مسیر طی شده تا سال‌های نخست بعد از انقلاب. صالحی در این کتاب به ناگفته‌های بسیاری از سرنوشت شخصی و اجتماعی خود پرداخته است.

صالحی در پاسخ به این سوال که چرا بخش دوم کتاب "راه…" یعنی دوره بعد از انقلاب را فعلا منتشر نمی‌کند، گفت: به محض رسیدن به شرایط لازم کتاب این دوره را نیز به نشر چشمه خواهد سپرد.

وی اضافه کرد: البته اگر شرایط جسمی فرصت دهد و مطمئن باشم در پروسه بررسی کتاب، قلع و قمع نمی‌شود، بی‌معطلی جلد نهایی نیز به دست مخاطبان خواهد رسید.

به جز زندگی‌نامه شاعر معاصر، دفتر شعری شامل تازه‌ترین سروده‌های صالحی طی این چهارسال اخیر نیز منتظر مجوز نشر به سر می‌برد.

تازه‌ترین دفتر شعر صالحی را نیز نشر چشمه منتشر خواهد کرد.