هنرآنلاین: مرز یا سرحد به خط فاصل میان دو کشور گفته می‌شود و مهم‌ترین عامل تشخیص و جدایی یک کشور از کشور همسایه‌ به حساب می‌آید. این گزارش تصویری موانع مشهور مرزهای کشورهایی از آمریکا گرفته تا چین را به ما نشان می‌دهند. مرزهای چین و قبایل شمالی، کره جنوبی- کره شمالی، مراکش و صحرای غربی، بلغارستان- ترکیه، مرز ماهواره‌ای هند و پاکستان، مکزیک - آمریکا، مراکش-اسپانیا، انگلستان- ایرلند، یونان-ترکیه و  مکزیک- آمریکا را در این گزارش تصویری می‌بینید:  

 

 

 

1

دیوار بزرگ چین؛ چین و قبایل شمالی

 

2

کره جنوبی- کره شمالی

 

3

مراکش و صحرای غربی

 

4

بلغارستان- ترکیه

 

5

مرز ماهواره‌ای هند و پاکستان

 

6

مکزیک – آمریکا

 

7

مراکش-اسپانیا

 

8

انگلستان- ایرلند

 

9

یونان-ترکیه

 

10

مکزیک- آمریکا