سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج ساتبیز در روز ششم ژوئن برابر با 16 خرداد 43 اثر از آثار هنر معاصر را چکش می‌زند. در این حراج آثاری از ژان دو بوفه، هانس هارتونگ،  زائو وو کی و ... به فروش خواهد رسید.

ساتبیز پاریس بیشترین قیمت پیشنهادی در این حراج را برای اثری از زائو وو کی با قیمت 2 میلیون و 200 هزار تا 3 میلیون و 200 هزار یورو اختصاص داده است. بنا به اعلام ساتبیز در این حراج  اثری از ژان دو بوفه با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 250 هزار تا یک میلیون و 800 هزار یورو، کاری از نیکلاس دو ستال با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون یورو، کاری از هانس هارتونگ با قیمت 900 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو، اثری از یایویی کوزاما با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار یورو و اثر دیگری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون یورو چکش خواهد خورد.

تصاویر 6 اثر ذی قیمت حراج ساتبیز پاریس در ششم ژوئن را می‌بینید:

1

اثری از ژان دو بوفه با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 250 هزار تا یک میلیون و 800 هزار یورو

 

2

کاری از نیکلاس دو ستال با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون یورو

 

3

کاری از هانس هارتونگ با قیمت 900 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو

 

4

اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 2 میلیون و 200 هزار تا 3 میلیون و 200 هزار یورو

 

5

اثری از یایویی کوزاما با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار یورو

 

6

اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون یورو