به گزارش هنرآنلاین، نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، معاونان و رؤسای مناطق آزاد و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تعامل و همکاری در برنامه‌های هنری مناطق آزاد برگزار شد.

مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با تأکید بر هم‌افزایی و ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای رونق فعالیت‌های هنری گفت: فعالیت‌های فرهنگی- هنری در مناطق آزاد، تاکنون بیشتر معطوف به گونه‌ای از هنر به مثابه سرگرمی بوده است؛ اما چنانکه این حرکت در سال‌های اخیر در حال شکل‌گیری و جوانه زدن است، می‌توان فراتر از آن و با توجه به مشخصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست بوم و سابقه هر منطقه با رویکرد توسعه پایدار و بر اساس پژوهش و مطالعه، برنامه‌هایی را برای کارآفرینی و توسعه اقتصاد فرهنگ در مناطق آزاد طراحی کرد.

حسینی در ادامه گفت: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مطالعات،  برنامه جامع کارآفرینی هنر برای مناطق آزاد، را با رویکرد توسعه پایدار و با دو محور برند سازی مکان و کارآفرینی هنر تدوین کرده است و آمادگی دارد طرح خود را متناسب با هر منطقه ارائه کند و تفاهم‌نامه مشترکی میان معاونت امور هنری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی برقرار شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای هم‌افزایی گفت: بر اساس قانون، مناطق آزاد، می‌توانند  از محل درآمد خود درصدی را برای فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهند.

در ادامه، طرح جامع کارآفرینی هنر برای مناطق آزاد که از سوی معاونت هنری تدوین شده است، ارائه شد.

مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با قدردانی از معاونت امور هنری گفت: امیدواریم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی و فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مدیران عامل مناطق آزاد و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوان، فعالیت‌های فرهنگی، هنری پایدار را با توجه به سوابق، مشخصه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌بوم مناطق آزاد سامان داد.

بانک در ادامه با تأکید بر ارتباط بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای همکاری‌های بیشتر،  کارگروه مشترک معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.