سرویس تجسمی هنرآنلاین: "اسب‌ها می‌تونن مسرت بخش باشن!"  این را ویبکه هاس (Wiebke Haas)عکاس آلمانی می‌گوید. ویبکه هاس مجموعه عکسی از اسب‌های دلخواهش گرد آورده است که در آن شور و عشقی از جنس زیباییِ اسب‌ها نمایش می‌دهد.

بخشی از این عکس‌ها در گاردین منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7