هنرآنلاین: در این گزارش تصویری گاردین تصاویری از فقر در پایتخت کشور انگلستان می‌بینید. این عکس‌ها که توسط آلسیا کامماروتا گرفته شده است شکل‌هایی از فقر در پایتخت کشور انگلستان را به نمایش گذاشته است.

زوایا و موقعیت‌هایی که در این تصاویر انتخاب شده است آگاهانه اشکال ظالمانه مستتر در معماری ساختمان‌های لندن را نمایش می‌دهد. در هر کدام از این عکس‌ها وجهی از بحران خفته در شهر برساخته شده است.

این عکس‌ها را ببینید:

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12