سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج بونامز  آثاری از هنرمندان بریتانیایی و فرانسوی را به حراج گذاشت.

به گزارش هنرآنلاین به نقل از سایت حراج بونامز، در این حراج آثاری از کلود ونارد، آنتونی بووارد، فابیو فابی، هرمان دیوید سالومون کورودی، ژان آلفرد ماریوتون، ادوارد سگو، سر رابرت پانسبی، آدریان دِوِنوت، مایکل دلاکروییکس و... به فروش می‌رسند.

در میان این هنرمندان  کلود ونارد (1999-1913) هنرمند فرانسوی با اثری که 5 تا 7 هزار پوند قیمت گذاری شده است، آنتونی بووارد (1956-1870) هنرمند فرانسوی که اثرش 8 تا 12 هزار پوند قیمت دارد، هرمان دیوید سالومون کورودی (1905-1844) هنرمند ایتالیایی که اثر او از 7 تا 9 هزار پوند قیمت گذاری شده ، سر رابرت پانسبی (1943-1853) هنرمند بریتانیایی با اثری که 10 تا 15 هزار پوند قیمت گذاری شده و  مایکل دلاکروییکس (1933) هنرمند فرانسوی که بونامز برای اثرش  رقم 6 تا 8 هزار پوند را پیشنهاد داده است.

چند نقاشی  نمایش داده شده در این حراج را می‌بینید:

2

1

3

4

5

6