به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر،  این نمایشگاه که عصر یکشنبه پانزدهم اسفند در نگارخانه لرزاده این مجموعه با حضور علاقمندان گشایش یافت، مجموعه ای از تازه‌ترین آثار "سمیه بابا شکوری" را که طی دوسال اخیر اجرا شده‌اند به نمایش گذاشته است.

مجموعه ارائه شده با عنوان "سنت و مدرنیته" در یک پیوستار مفهومی و حاصل تأمل هنرمند در کیفیت تلفیق و تعامل سنت و نوگرایی در یک بستر متعامل، زاینده و خلاق به جای تضاد و ناهمگونی است. تلفیق شیوه‌های کاملاً سنتی با مدرن، تمهیدی زیبایی شناسانه در جهت تحقق این ایده مفهومی بوده است. تلفیق فرم و تکنیک و رفع تضاد این دو برای هنرمند، ابزاری برای انتقال این معناست که می‌توان مدرن‌ترین مفاهیم را با سنتی‌ترین فرم‌های هنر ایرانی جلوه بخشید و تکنیک را در راستای مفهوم و محتوا، بازآفرینی کرد. چنانچه خود می‌گوید: "خواستم نشان دهم که مجبور نیستیم تنها یک شیوه را دنبال کنیم. تضادی میان فرم و تکنیک‌ها نمی‌بینم و معتقدم ازآنجا که همه چیز در هنر، امکان پذیر است می‌توان ضمن التزام به سنت‌های خود، از مسیر پیشرفت هم عقب نماند و می‌شد حتی چنانکه در این کارها می‌بینید نگارگری را هم با شیوه ای مدرن ارائه داد. این نتیجه سال‌ها کار و آزمون و خطا بوده است.

12 اثری که "سمیه باباشکوری" در "سنت و مدرنیته" ارائه کرده است حاصل ترکیب آثار سنتی ایرانی ( نگارگری و خوشنویسی) و آثار مدرن (آبستره و کاملاً انتزاعی) است که با تکنیک آکرولیک و ترکیب مواد اجرا شده‌اند.

ویژگی دیگر این آثار، نگرشی مفهومی از طریق رویکردی نمادپردازانه است که از طریق نمادها و استعاره‌هایی بصری در پی القاء مفاهیم هستی شناختی برمی آید.

" سمیه باباشکوری " دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است که سالهاست تکنیک‌های مختلف نقاشی را از چهره‌های صاحب سبک در ایران آموخته و پیش از این نیز آثار خود را در : ب. آرت گالری و نگارخانه شلمان به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه تا 21 اسفند ماه میزبان عموم بازدید کنندگان خواهد بود.