به گزارش هنر آنلاین ؛ در این نشست سوال‌هایی با محوریت هنرهای تجسمی در باب آموزش هنرهای تجسمی صورت بگیرد.

 محمدرضا مریدی در این نشست به سوالاتی تحت "آموزش هنری چیست، چه قالب‌هایی دارد و با چه پیش‌زمینه‌ای به اکنون رسیده است؟ ، استاد (یا موسسه) و هنرجو در فرآیند آموزش با چه سختی‌ها و چالش‌هایی رو در رو می‌شود؟ و در مقابل آموزش چه دست‌آورد‌های برای هر دو گروه دارد؟، آیا آموزش در هنر، امری ضروری است؟ خودآموزی چه جایگاهی در هنر دارد؟، آیا آموزش، فقدان استعداد درخشان (با شرط وجود استعداد و نبوغ در هنر) را جبران می‌کند؟، تجربه‌ی استاد چه اندازه اهمیت دارد؟، چه باید‌هایی در آموزش هنر، حیاتی است؟،با بررسی آسیب‌شناسانه‌ی مراکز آموزش هنری و کیفیت خروجی آن‌ها، می‌توانیم چه جایگاهی برای آموزشِ هنر در ایران، چه در سطح‌های پایه(کودک و نوجوان) و چه در سطح پیشرفته، متصور شد؟" پاسخ خواهد داد.

همه هنرمندان و صاحب‌نظران در عرصه آموزش هنر می‌توانند در این نشست حضور یابند و به بحث و مباحثه بنشینند.

گفتنی است فردای این رویداد، رخداد دیگری در راه است؛  کتاب "رویکردهای معاصر در آموزش هنر" نوشته ایوان گودالیوس و پگ اسپیرز،  روز هفدهم اسفند ساعت 19 با حضور فرشته صاحب قلم، مترجم کتاب معرفی خواهد شد.

شرکت در این نشست‌ها برای عموم هنرمندان و علاقه‌مندان آزاد است.

 عمارت روبرو در چهارراه ولیعصر، ضلع شمال شرقى چهارراه، بن بست کیانپور، قرار دارد.