به گزارش هنرآنلاین به نقل از ایران آرت: لحظه چکش خوردن اثری از فرهاد مشیری در ششمین حراج تهران