به گزارش هنرآنلاین، «منظومه‌ خسوف» نام نمایشگاه دوئتی است که جمعه‌ گذشته دهم تیر در جامعه‌ هنری دیهیم با همکاری گالری آتبین افتتاح شد. زا‌ها و داوود بیات، هنرمندان جوان این نمایشگاه، حدود هفتاد اثر اشتراکی در مدیوم‌های مختلف نظیر عکاسی، نقاشی، ویدئو آرت را که در طول سه سال اخیر مشغول ساخت و پرداختش بودند، روی دیوار بردند. خلق فضا-مکانی تیره با الهام از کیفیت روایی داستان‌های کهن و ترکیب آن با ژانر علمی-تخیلی، فضایی معلق و ابهام‌آمیز بین گذشته، حال و آینده ساخته که به‌وضوح در کار‌های این مجموعه قابل‌رؤیت است.

این دو هنرمند در مجمو‌عه‌ مشترک خود با دست‌مایه قرار دادن مدیوم عکاسی و با رجعتی انتقادی به هنر اورینتالیسم (‌شرق‌گرایی)، کوشیده‌اند تا با تأمل بر مکانیسم‌های بازنمایی و خلقِ تصویر، از آن نگاهِ توریستی و کارت‌پستالیِ نقاشان و مُستشرقان اروپای سده‌ی نوزدهم تا نگاهِ رسانه محور امروز به خاورمیانه، ماهیتِ ایجابی مدیوم نقاشی را در این جغرافیا به پرسش بگیرند.

در متن بیانیه‌ این نمایشگاه، برخلاف مرسوم، داستانِ کوتاهی آورده شده که به‌نوعی داستانِ ساخته‌شدن «منظومه‌ی خسوف» نیز می‌تواند تلقی شود:

«نقاشی جوان، ساکن شهری که تنها جهانِ ممکن تا آن روز برایش بود، در یکی از سفر‌های روتینِ آخر هفته‌اش، برای تمرین نقاشی در طبیعت، رهسپار حومه‌ غربی شهر شد. توفانِ شب قبل، تپه‌ها‌ی بلند آن اطراف را شُسته و چشم‌اندازِ همیشگی دشت را به اقلیمی تاریک و وهم‌انگیز بدل کرده بود. جوهرِ سیاهی از تعجب در فضا موج میزد و آسمان را سایه‌ سنگی سنگین، در گرفتگیِ محض فروبرده بود. به سردرگمی، دنبال زمینی کمتر گل‌آلود و خشک برای گذاشتن وسایلش بود تا نفسی چاق کند که ناگهان پایش گرفت به جعبه‌ای شکسته با تعدادی عکس و مُشتی دست‌نوشته‌ بی‌تاریخ و امضا که در خاک مه‌آلودِ تپه بر زمین افتاده بود. تعدادشان آن‌قدری می‌شد که در نگاه اول قابل شمردن نباشند. انگار که رعدوبرق جعبه را همچو قارچی، به‌عمد، پیش پایش سبز کرده باشد. بی‌فوتِ وقت، هر چه به تقدیری بی‌جواب یافته بود را برداشت و با سرعتی که نخواهی هرگز پشت سَرت را نگاه کنی، از آن تپه پایین آمد و از آن حومه برای همیشه خارج شد».

این نمایشگاه تا پنجم مردادماه در گالری دیهیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، ‌جنب کوچه‌ی هدایت، همه‌روزه (به‌جز روز‌های شنبه) از ساعت ۴ تا ۸ شب دایر خواهد بود.