به گزارش هنرآنلاین، در این رونمایی بعد از معرفی «پوشه» به عنوان نشریه‌ای هنری-تاریخی، حسین مجتهدی به موضوع «کاریکاتور‌های ملی شدن نفت از منظر روان-جامعه پژوهانه» پرداخت، سپس فیلمی از عباس توفیق با موضوع «توفیق سال‌های ملی شدن نفت» پخش شد و حشمت‌الله منعم درباره اهمیت«موزه‌ها و مراکز اسناد صنعت نفت» سخنرانی کرد.

این نشریه از دریچه‌ موضوعات بومی و منطقه‌ای، تاریخ هنر ایران را بازنگری می‌کند. پوشه در هر شماره پرونده‌ای را باز خواهد کرد که در آن رابطه‌ دو سویه‌ یکی از شاخه‌های هنر‌های تجسمی با یکی از جریانات تاریخ اجتماعی-سیاسی- اقتصادی ایران مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

پوشه تلاش می‌کند به بخش‌هایی از سؤالات درباره اهمیت نگاه و تحلیل اثرگذاری رویداد‌های هم‌عصر هنرمندان و جریانات هنری، پاسخ دهد. هنرمندان در ثبت این وقایع مسیری متمایز از تاریخ‌نگاران را در پیش می‌گیرند و این هم‌زمانی – هم‌مکانی زیست، در حکم اجبار بخش‌هایی از فرهنگ را ساخته و از زیرساخت‌های شکل‌گیری زبان تصویری هنرمندان هنر‌های تجسمی خواهند بود.

پوشه سعی دارد خلاء نبود نگاه تاریخی به هنر‌های تجسمی ایران را پر کند. این فصلنامه، این کمبود را از زاویه عوامل تأثیرگذار بر آن موضوع همچون تاریخ هنر اجتماعی- سیاسی ورود صنعت و تکنولوژی، نقش سازمان‌ها و ارگان‌ها و افراد را در ایران بررسی خواهد کرد. در این بررسی هدف پوشه نمایش بیشتر تصاویر موضوع مورد بررسی است. مجموعه تصاویری که به مثابه اسناد تاریخی می‌توانند راهگشای بررسی گذشته نیز باشند و جای خالی آنچه در منابع مکتوب نیامده یا از بین رفته است را پر کنند. پوشه تصویر را به عنوان سندی تاریخی نگاه می‌کند و در بازسازی و نشر تصاویر کوشاست.

شماره نخست، پوشه‌«کاریکاتور و نفت ملی» است؛ برشی از تاریخ کاریکاتور و کارتون ایران و نقش هنرمندان کارتونیست ایرانی در پیش‌برد یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ سیاسی ایران. همگامی بحبوحه هیجانات اجتماعی و سیاسی و نقش هنرمندان در به ثمر نشاندن این رویداد مهم است. فرصت و محدودیتی که در اختیار هنرمندان قرار گرفت تا خلاقانه با موضوع اجتماع برخورد کنند و بستری را فراهم آورد تا کارتون در دهه‌های بعد مسیری متفاوت را طی کند.