گروه تجسمی هنرآنلاین: ماندلا رهبر و قهرمان مبارزه با آپارتاید بود و ۱۸ سال از حکم ۲۷ سال حبس خود را در زندان جزیره روبن گذرانده بود. او پس از آزاد شدن بخش‌هایی از تضاد و تقابل میان زندان و رهایی را در پنج تابلو آبرنگ به تصویر کشید که قرار است نسخه NFT آنها در حراجی بونامز در قالب مجموعه «جزیره روبن من» به خریداران عرضه شود. ضمن اینکه نسخه دیجیتال نامه موسوم به «انگیزش» ماندلا هم با امضای خود او در این حراجی فروخته شود. هر پنج تابلو نقاشی امضای رهبر فقید آفریقای را دارند.

ماندلا در بخشی از نامه «انگیزش» خود چنین نوشته است: «این درست که جزیره روبن زمانی مامن تاریکی بود اما بیرون از دل تاریکی یک روشنایی شگفت‌انگیز هست؛ نوری چنان قدرتمند که نمی‌توان در پس دیوارهای زندان پنهانش کرد، پشت میله‌ها به بندش کشید یا با دریای پیرامون آن را جدا کرد. خیالی‌ترین رویاها هم دست‌یافتنی به نظر می‌رسند اگر ما برای رویارو شدن با چالش‌های زندگی آماده باشیم.»

نلسن ماندلا در ۱۹۹۹ به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید و سه سال بعد در ۲۰۰۲ قلم در دست گرفت تا روزهای زندانی بودن در جزیره روبن را نقاشی کند. مدیران بونامز برای مجموعه پنج نقاشی و یک نامه ماندلا رقم ۳۴۹۵ دلار در نظر گرفته‌اند و نسخه تکی هر اثر هم ۶۹۹ دلار قیمت خورده است. ضمن اینکه فقط ۱۰ هزار نسخه دیجیتال هر اثر فروخته و درآمد آن برای نگهداری باغ محل تدفین ماندلا هزینه می‌شود.

حراج مجموعه «جزیره روبن من» نلسن ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید روز نهم مارس در بونامز (پلتفرم نیفتی گیت‌وی) برگزار می‌شود و شش ساعت در فضای مجازی ادامه می‌یابد.

Mandela1

Mandela