گروه تجسمی هنرآنلاین: پانزدهمین حراج تهران ویژه هنر مدرن ایران ۲۴ دی ۱۴۰۰ در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. این حراج که در دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، بار دیگر به صورت حضوری برگزار شد و توانست رکورد‌های جدیدی را ثبت کند.

در حالی که چهاردهمین دوره حراج تهران مرداد امسال با مجموع فروش ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان به پایان رسید و ۸ اثر میلیاردی در آن وجود داشت، پانزدهمین حراج تهران به فروشی نزدیک به چهار برابر دوره قبل دست یافت و در نهایت فروش کلی ۱۵۸۸۹۰۰۰۰۰۰۰ به دست آمد.

در این دوره ۸۰ اثر از ۶۰ هنرمند عرضه شد که همه آن‌ها به فروش رفت. با توجه به اختصاص یافتن این حراج به هنر مدرن ایران، هنرمندانی که آثار آن‌ها به حراج گذاشته شد در سنین بالایی هستند و حدود نیمی از آن‌ها در قید حیات نیستند.

در پانزدهمین حراج هنر مدرن ایران رکورد تعداد آثار میلیاردی شکسته شد. از ابتدا ۳۵ اثر بیش از یک میلیارد تومان برآورد قیمت شده بود که در نهایت ۳۸ اثر توانست به فروشی بالای یک میلیارد تومان دست پیدا کند. در این دوره برای اولین بار هیچ اثری کمتر از صد میلیون تومان فروخته نشد و رکورد گرانترین اثر هنری ایران به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان که در اختیار آیدین آغداشلو بود نیز شکسته شد.

گرانترین اثر پانزدهمین حراج تهران مجسمه برنزی « شاعر نشسته» اثر پرویز تناولی بود که ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در رتبه دوم اثر آینه کاری منیر فرمانفرماییان با عنوان «شیراز » قرار گرفت که ۸ تا ۹ میلیارد تومان برآورد قیمت شده بود و ۱۳ میلیارد تومان چکش خورد.

اثری از سهراب سپهری مربوط به دهه ۱۳۴۰ نیز درجایگاه سوم قرار گرفت و به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «لا+لا+صر» اثر حسین زنده‌رودی مربوط به سال ۱۳۵۲ که نوامبر ۲۰۲۰ در حراج بونامز لندن ارایه شده بود ۱۱ میلیارد تومان چکش خورد.

اثر دیگری از سهراب سپهری ۶ میلیارد تومان فروخته شد.

تابلویی از بهمن محصص به تاریخ ۱۳۴۵ پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از کوروش شیشه‌گران ۵ میلیارد تومان فروخته شد.

اثری از منصور قندریز مربوط به سال ۱۳۴۳ به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از فریده لاشایی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از محمد احصایی با عنوان «قاصدک» ۴ میلیارد تومان چکش خورد.

اثری از منوچهر یکتایی مربوط به سال ۱۳۴۹ که اکتبر ۲۰۱۷ در حراج ساتبیز لندن ارایه شده بود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی « شکارِ آبیِ آسمان» اثر رضا درخشانی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از جعفر روح‌بخش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «یزدان» اثر محمد احصایی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «باستانی» اثر پرویز کلانتری سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «شب و روز» سیراک ملکونیان که سال ۲۰۱۴ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده بود به مبلغ سه میلیارد و۱۰۰میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی رنگ‌روغن و شن روی بوم اثر محسن وزیری‌مقدم مربوط به سال ۱۳۴۲ دو میلیارد و۷۰۰میلیون تومان فروخته شد.

اثر آینه کاری «تنوع شش‌ضلعی‌« منیر فرمانفرماییان دو میلیارد و۶۰۰میلیون تومان فروخته شد.

مجسمه فلزی «درویش» اثر ژازه تباتبایی مربوط به دهه ۱۳۴۰ به مبلغ دو میلیارد و۶۰۰میلیون تومان فروخته شد.

مجسمه برنز و چوب پرویز تناولی مربوط به سال ۱۳۵۵ که ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برآورد قیمت شده بود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از مسعود عربشاهی دو میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.

اثری از ابوالقاسم سعیدی ۲ میلیارد تومان فروخته شد.

اثری از صادق تبریزی ۲ میلیارد تومان فروخته شد.

اثر دیگری از صادق تبریزی با عنوان «سقاخانه» که سال ۲۰۲۰ در حراج بونامز لندن ارایه شده بود یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان فروخته شد.

اثری از حسین زنده‌رودی با عنوان «پیش از عبور تلماخوس» یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

مجسمه‌ای اثر توکل اسماعیلی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلویی از ژازه تباتبایی مربوط به سال ۱۳۴۳ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از حسین کاظمی که اکتبر ۲۰۱۰ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده بود یک میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان چکش خورد.

اثری از نصرالله افجه‌ای یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان چکش خورد.

اثر دیگری از نصرالله افجه‌ای مربوط به سال ۱۳۵۵ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.

مجسمه برنزی بهمن دادخواه با عنوان «خانواده از مجموعه گروگان‌ها» یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.

اثری از محمدعلی ترقی‌جاه یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «عقل سرخ» اثر ایرج اسکندری که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد قیمت شده بود به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.

اثری از فریده لاشایی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان چکش خورد.

اثری از عبدالرضا دریابیگی یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «پهلوان» قاسم حاجی‌زاده که سال ۲۰۱۵ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده بود یک میلیارد تومان فروخته شد.

اثری از مسعود عربشاهی یک میلیارد تومان فروخته شد.

اثری از ناصر عصار یک میلیارد تومان فروخته شد.

۲۶ اثر بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان

اثری از مهدی ویشکایی که سال ۱۳۴۳ در چهارمین بینال تهران به نمایش درآمده بود ۹۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از منوچهر نیازی ۸۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از ناصر اویسی ۸۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از صداقت جباری ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلویی از بهجت صدر مربوط به اوایل دهه ۱۳۴۰ به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از لیلی متین‌دفتری مربوط به سال ۱۳۵۱ به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی رنگ‌روغن « یاد یک حماسه» اثر منصوره حسینی ۷۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از فرامرز پیلارام مربوط به سال ۱۳۵۰ که ژوئن ۲۰۱۴ در حراج بونامز لندن ارایه شده بود ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از حسین کاظمی به تاریخ ۱۳۴۹ به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از محمود زنده‌رودی ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از عبدالرضا دریابیگی ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «زن لمیده» اثر هوشنگ پزشک‌نیا که‌آوریل ۲۰۱۶ در حراج ساتبیز لندن ارایه شده بود ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از حجت شکیبا مربوط به سال ۱۳۵۵ به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از بهروز دارش ۶۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از علی گلستانه ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از بهمن بروجنی با عنوان «موسیقی» ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از مهدی ویشکایی مربوط به سال ۱۳۴۸ به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از پروانه اعتمادی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از پرویز کلانتری ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از هادی هزاوه‌ای ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از ژازه تباتبایی ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی طبیعت بیجان گارنیک در‌هاکوپیان ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلویی از جعفر روح‌بخش ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از فرشید ملکی ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «آرامش در طبیعت کوهین» اثر حسین محجوبی ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از سیراک ملکونیان ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

۱۶​ اثر بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون

اثری ازعین‌الدین صادق‌زاده ۴۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلویی از جلال شباهنگی ۴۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از یعقوب امدادیان ۴۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «پرواز» حمید پازوکی ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از مهدی سحابی۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «عاشورا» اثر هانیبال الخاص ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

مجسمه آهنی «انتر و لوطی» اثر توکل اسماعیلی ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از هوشنگ پزشک‌نیا مربوط به سال ۱۳۳۹ به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از منصوره حسینی ۳۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از طلیعه کامران مربوط به دهه ۱۳۴۰ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «بهار ایرانی» اثر هادی جمالی ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری بدون‌عنوان از مجموعه« پنجره‌های روز» پری‌یوش گنجی ۲۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «آدم و حوا» اثر رضا بانگیز۲۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از احمد اسفندیاری ۱۹۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از همایون سلیمی از مجموعه بیا تا گل برافشانیم ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «پل عبور محبت به قلب دوست» اثرعنایت‌الله نظری‌نوری ۱۲۰میلیون تومان فروخته شد.