به گزارش هنرآنلاین، مشق شب‌های محمد احصائی عنوان این رویداد است که به همراه یک کتاب نفیس به همین نام رونمایی می‌شود. این چهارمین «دیدار هنرمند» است که بهزاد حاتم، منتقد هنری برگزار می‌کند. او برای معرفی این نمایشگاه این متن را منتشر کرده است:

زمستان ۱۳۸۹ کرونا آمد، در‌ها بسته شد و بسیاری که بیرون از خانه کاری نداشتند، در قرنطینه ماندند. یکی از آنان محمد احصائی استاد بزرگ خوشنویسی. او به تازگی کار بزرگ خوشنویسی قرآن که نزدیک به ده سال به درازا کشیده بود، را به پایان رسانده بود. احصائی این قرآن را با خط محقق نوشته بود و این کار بزرگ ده سال او را از خوشنویسی با خط نستعلیق که تخصص اوست دور نگاه داشته بود.

احصائی که هشتاد سالگی را پشت سر گذاشته است، با پایان یافتن کار قرآن برای بازگرداندن آن نرمشی که دست برای خوشنویسی نستعلیق نیاز دارد، هر شب قلم به دست گرفت و به گفته خودش مشق نستعلیق کرد. آمدن کرونا و در قرنطینه گذراندن زمان بیشتری برای این کار به او داد. او هر شب به برگ یا برگ‌هایی با مشق شب‌های خود ارزش بخشید و سندی از فرهنگ خوشنویسی ایرانی در پایان سده چهاردهم و آغاز سده پانزدهم بر جای گذاشت.

گالری گلستان به دنبال نمایش عکس‌های پنجاه ساله احصائی از موزه‌های جهان، از جمعه چهاردهم آبان نمونه‌هایی از مشق شب‌های استاد خوشنویسی را به نمایش می‌گذارد. در این مجموعه می‌توان تنوع بسیار این مشق‌ها را دید.

شمار بزرگی از مشق شب‌های احصائی در کتابی نفیس از سوی نشر نظر و گالری ۱۰ به چاپ رسیده که روز جمعه ۱۴ آبان در گالری گلستان رونمایی می‌شود. این کتاب که چهارمین کتاب از مجموعه دیدار هنرمند از بهزاد حاتم است، برای آنکه مشق‌ها در اندازه خودشان دیده شوند بسیار بزرگتر از سه کتاب پیشین است و یک آلبوم نفیس و ماندگار از گوشه‌ای از کار پر ارزش خوشنویسی استاد بزرگ معاصر است.

نمایشگاه مشق شب‌های محمد احصائی تا ۲۶ آبان در گالری گلستان دایر خواهد بود.