به گزارش هنرآنلاین، هنرستان‌های هنرهای زیبا دختران بجنورد، خرم آباد، جیرفت، سیرجان و مشهد و هنرستان‌های هنرهای زیبا پسران بم، جیرفت، شهرکرد، قزوین و کاشان مهرماه امسال افتتاح می‌شوند. 

۱۳ هنرستان هنرهای زیبا دختران (ایلام، بجنورد، بیرجند، خرم آباد، جیرفت، ساری، سیرجان، قزوین، قشم، کرج، کرمان، گرگان و مشهد و هفت هنرستان هنرهای زیبا پسران (ایلام، بروجرد، بم، جیرفت، شهرکرد، قزوین و کاشان) در چهار سال اخیر در استان‌های کشور راه اندازی شده است. 

با افزوده شدن ۲۰ هنرستان هنرهای زیبا جدید، در حال حاضر ۵۹ هنرستان در استان‌های کشور فعالیت می‌کنند.